Vstřikovací lisy se servopohonem, Extruzní a recyklační linky, Velkoobjemové drtící a recyklační stroje

Informace o provozovateli webu

TOPMACHINES CZ s.r.o.
IČ: 01527614
Rybná 716/24, 11000 Praha 1
Tel.: + 420 725249499 +420 725249460 +420 737770173

Všeobecné prodejní podmínky TOPMACHINES CZ s.r.o.

Autorská práva:
Společnost TOPMACHINES CZ s.r.o. má veškerá autorská práva a ostatní práva na užívání a ochranu všech svých internetových stránek, jejich obsahu, což jsou zejména fotky, loga, příspěvky, nabídky, podmínky, ceníky a další materiály (dále jen "materiály"), není-li uvedeno jinak. Informace uvedené na internetových stránkách jsou určeny pouze pro osobní potřebu uživatelů a jejich užití pro jiné účely, zejména formou jejich šíření, kopírování, dalšího zpracování nebo úpravou je bez předchozího souhlasu provozovatele zakázáno.

Vyloučení odpovědnosti:
Veškeré materiály umístěné na internetových stránkách slouží pouze pro informační účely a při jejich tvorbě bylo postupováno s vynaložením odpovídající péče.

Společnost TOPMACHINES CZ s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu jakýchkoli materiálů zveřejněných na internetových stránkách bez předchozího upozornění.

Společnost TOPMACHINES CZ s.r.o. neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu internetových stránek, neodpovídá za jakoukoli přímou i nepřímou škodu vzniklou v souvislosti s připojením a užíváním internetových stránek a jejich obsahu a dále neodpovídá za jakoukoli škodu vzniklou z důvodu jejich částečné či úplné nefunkčnosti či nemožnosti připojení k internetovým stránkám.

Za externí linky, které jsou uvedené na stránkách společnosti TOPMACHINES CZ s.r.o. odpovídají jejich provozovatelé.

Využití jakýchkoli informací na internetových stránkách je výlučně věcí uvážení a odpovědnosti daného uživatele. Kopírování a další šíření jákéhokoli obsahu webových stránek je přísně zakázáno a bude posuzováno jako krádež duševního vlastnictví.

Závěrečná ustanovení:
Společnost TOPMACHINES CZ s.r.o. neodpovídá za správnost překladů obsahu internetových stránek, ačkoli její členové usilují o co nejlepší přesnost překládaných materiálů.

Tyto podmínky jsou platné a účinné dnem jejich uveřejnění na internetových stránkách.