Vstřikovací lisy se servopohonem, Extruzní a recyklační linky, Velkoobjemové drtící a recyklační stroje

Flir

Dovolujeme si Vám představit naše další rozšíření služeb pro plastikářské provozy.

Jako první v Česku přicházíme s nabídkou revizí hydraulických systémů vstřikovacích lisů a dalších hydraulických zařízení pomocí termovize. Tato forma revize je nedestruktivní, je potřeba jen aby stroj byl v chodu na provozní teplotě. Pomocí termovize jsme schopni naprosto přesně lokalizovat nadměrně zvýšenou teplotu všech částí hydraulických systémů. Pomocí kontroly naší termovizní kamerou Vám pomůžeme diagnostikovat aktuální stav stroje, dále pak předcházet závadám vzniklých nadměrným opotřebením komponentů v důsledku nadměrných teplot. Doporučujeme provádět revize u strojů starších 3 let.

Zkontrolujeme i elektrické rozvaděče průmyslových strojů. Změříme teplotní body Vašich výlisků v okamžiku po vyjmutí z formy.
V podzimních a zimních měsících zkontrolujeme stav interieru a exterieru Vašich budov.

Vypracujeme Vám revizní zprávu s jednotlivými termogramy ve formátu PDF. Jeden termogram (infračervený snímek) může obsahovat až tři měřené body.
V případě potřeby (termogramy výlisků) je snímek naklonován a může obsahovat další měřené body.

< Zpět